,,Sportul – izvor de sănătate”

Cadrul Didactic gr. did II Dobrea Elena, împreună cu picii din grupa nr. 10(5-6 ani) ,,Păpădia” au organizat o Distracție sportivă cu tema: ,,Sportul – izvor de sănătate”. Copiii  au recitat poezii și citate despre sport, sănătate.

Echipele ,,Voiniceii1 și ,,Prichindeii! s-au întrecut la mai multe probe sportive, pentru a obține titlul de cea mai puternică și rapidă echipă. Momentul de surpriză, Peppi Ciorap Lung, a fost binevenit și susținut de către copii, pentru intensificarea emoțiilor primite.

În cadrul manifestării a fost prezent juriul, creat din trei persoane:

Iulia Rotaru – director IET nr. 30

Stela  Lența  – cadrul didactic

Irina Ciocîltan – cadrul didactic gr. did.II

care a apreciat capacitatea echipelor de a executa corect și eficace probele date cu medalii.

În cadrul evenimentului membrii ambelor echipe au dat dovadă de spirit și muncă în echipă și de fair play. Au manifestat o concurență sporită. Toți copiii au participat activ, cu plăcere, curiozitate și au confirmat prin acțiunile sale că merită să câștige.

Deci cunoscând particularitățile de vârstă a copiilor precum și gradul de pregătire fizică, dorința lor de participare la activitățile fizice, diverse jocuri, jocuri- ștafete  și pentru a le dezvolta mai profund abilități motorii, abilități sociale, pentru promovarea modului sănătos de viață- am desfășurat activitatea sportivă dată.

Aducem mulțumiri și părinților  picilor nostri, pentru ajutor și implicarea activă în evenimentul dat.