Autorizaţii

Anual grădiniţa primeşte autorizaţie sanitară de funcţionare:

  • Autorizația sanitară eliberată de CSP

  • Autorizația sanitară vetrinară eliberată de ANSA