CV-ul medotistului

 

Informaţii personale
Nume, prenume Duminica Elvira
Data naşterii 19.05.1987
 Sex Feminin
Adresă
Telefon Serviciu:

022333543

Domiciliu: Mobil:

079666038

Alte date de contact:

 

Fax
E-mail duminicaelvira@gmail.com
Locul de muncă

pentru care candidează

Creşa-grădiniţă nr.30 ,,Clopoţelul”
Experienţa profesională
Perioada 01.08.2022 – prezent, Creşa- grădiniţă nr.30, or. Chişinău, str. P. Zadnipru, 7/1
Funcţia sau postul ocupat metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Crearea climatului moral-psihologic favorabil în colectiv; a sistemului de stimulare materială şi morală a salariaţilor şi la stimularea creativităţii metodice;

–          evaluează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile copiilor în baza Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani, cât şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice conform standardelor naţionale;

–          asigurarea dezvoltării resurselor umane prin diverse metode: delegare la cursuri de perfecţionare; participare la reuniuni metodice, seminare, ore metodice, activităţi în microgrup, activităţi deschise, expoziţii, concursuri, etc.;

–          crearea şi promovarea imaginii instituţiei preşcolare în rândurile populaţiei;

–          asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Perioada 2012-2020 , IET nr.164
Funcţia sau postul ocupat Metodist
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic şi interinstituţional cu alţi agenţi educaţionali din comunitate: grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii.

–          Asigurarea perfecţionării continue a activităţii personalului didactic în realizarea unui proces educaţional centrat pe copil.

–          Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale şi metodice a personalului didactic.

Perioada 2009- 2020, IET nr.164
Funcţia sau postul ocupat Educator
Principalele activităţi si responsabilităţi –          Implimentarea, la nivel de grupă, a programei educaţiei preşcolare.

–          Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specific; crearea mediului educaţional favorabil dezvoltării copiilor;

–          Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia.

 

 

Educaţie şi formare  
Perioada 2005-2009
Calificarea / diploma, obţinută -PÎP și l.engleză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UPS I.Creangă
Perioada 2007-2010

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă română
Limbi străine cunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          Limba engleză Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine v v
Satisfăcător v
Slab
–          Limba rusă Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent
Bine v v
Satisfăcător v
Slab
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului  

WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER