Descrierea instituţiei

  • Creşa-Grădiniţă nr.30,,Clopoţelul” este grădiniţă-tip, deschisă în anul 1985.

  • Instituția estre situată în str. P.Zadnipru 7/1,tel/fax: 022333543; 022337043

  • e-mail: ciocana.gradi30@gmail.com.

  • Limba de instruire – româna

  • După proiect – 14 grupe, 320 copii

  • Activează 14 grupe, efectivul-360 copii. Din ele: grupe cresă-1, mici-3,medii-4, mari-3, pregătitoare-3.

Instituţia dispune de teritoriu îngrijit cu mulţi brazi şi specii de copaci care cuprinde – 14 terenuri de joacă pentru copii, un teren de sport.

Grădiniţa este construită din 4 blocuri. În blocuri sunt prezente:

14 săli de grupă, constituite din sală de grupă,un dormitor,un vestiar şi un grup sanitar.Toate grupele sînt dotate şi amenajate conform recomandărilor metodologice dictate de noile politici educaţionale;

Sală de muzică,dotată cu pian,acordion,2 centre muzicale,mobilier,2 seturi de scaune pentru copii şi adulţi;

Un cabinet metodic, dotat cu mobilier,mijloace tehnice şi o bibliotecă cu un volum mare de carţi metodice şi artistice.

Un cabinet medical,1 izolator,1 bloc sanitar,1cabinet pentru proceduri dotat cu medicamente şi inventar necesar pentru acordarea primului ajutor medical.

O bucătărie pentru prepararea şi repartizarea bucatelor,dotată cu utilajul nesesar după reparaţia capitală.

Copii din instituţie beneficiază de alimentaţie de 5 ori pe zi.

O spălătorie după reparaţie capitală,dotată cu 3 maşini automate de spălat,1 maşină de uscat rufe,mobilier,iventar necesar.