Districtul de şcolarizare al instituţiei

Nr. d/o Blocuri locative
1. str. Petru Zadnipru nr.1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2,7/3, 7/4, 9,

 

2. bd. Mircea cel Bătrân nr. 9, 11, 13/1,13/2, 15, 1 5/1,
3. str. Mihail Sadoveanu nr. 9, 9/1,9/2, 11/1 ,11/2, 15/3,  20, 22, 22/1a,

22/1b, 22/2, 22/3;