Misiune-viziune

Misiunea instittuției noastre este de a asigura fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat cu actorii sociali, promovând toleranţă şi înţelegere;

Ne propunem:

  • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

  • Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei în educația timpurie.

  • Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.

  • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

  • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare profesională permanentă.