Resurse pentru cadre didactice

Resurse pentru cadre didactice – educația timpurie

  1. Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creșă. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum . Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 71 din 05.09.2017.

  2. 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid pentru educatori, 2010.

  3. Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară, 2010.

  4. Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii, 2014.

  5. Organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2017-2018.

  6. Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova 
  7. Curriculum pentru Educaţie Timpurie
  8. Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie
  9. Standarde de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani
  10. Curriculum de educație parentală și metodologia de organizare și realizare a programelor de educație parentală